MACIZO DE TREVINCA

As montañas de Trevinca constitúen o único macizo montañoso de Galicia con montañas que superan os 2.000 m. altitude. Atópase no sureste de Galicia, na provincia de Ourense e na comarca de Valdeorras, dentro dos límites municipais da Veiga e Carballeda. A súa superficie aproximada é de 16.000 hectáreas, sendo unha zona de alta montaña onde confluen a serra do Eixe, a serra Calva e a Sierra Segundo. A altura máxima é de 2.127 metros no alto de Pena Trevinca, monte situado no concello da Veiga, sendo este o cumio de Galicia ou o punto máis elevado da nosa comunidade autónoma.

É precisamente no macizo de Trevinca onde nacen os cinco ríos importantes: o Casoio, que discorre en dirección noroeste; o Cabrera, que no concello leonés de Encinedo dá lugar ao idílico Lago da Baña; o Tera, que entra na provincia de Zamora e abastece o lago glacial de San Martín de Castañeda – Villachica ou Lago de Sanabria; o Bibei, que despois de entrar na provincia de Zamora en dirección sur, fai un xiro de case 180 graos para fluír en dirección noroeste polos concellos ourensáns de Viana do Bolo, O Bolo e Larouco; o Xares, que percorre o concello da Veiga, dando lugar aos encoros de Prada e Santa Eulalia e acaba cedendo as súas augas ao Bibei no concello de Chandoiro (concello do Bolo).

Nas nosas montañas de Trevinca, a diversidade de flora e fauna é grande no medio de vales e lagoas glaciares. Tamén temos O Teixadal de Casaio como bosque de teixos (Taxus baccata) únicos, máis de 300 pés de teixos máis outras especies de teixos
árbores, como o acivro e o serbal.

Entre as numerosas especies de aves que cazan e aniñan nestas «Terras Altas”, cómpre sinalar por mérito propio, as aguias reais e moitas outras especies de aves rapaces.

Todas estas razóns foron razóns suficientes para que o macizo de Trevinca fora incluído na Rede Natura 2000 como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) e tamén, en 2008 recibiu o nomeamento de ZEPA (Zona especial de protección de aves).

Estamos seguros de que a próxima declaración de Trevinca será o Parque Natural, con todas as vantaxes que isto supón para a protección e promoción destes montes, ademais de desenvolvemento económico e novas oportunidades laborais para os pobos de A Veiga.

Macizo Trevinca

Pena Trevinca (2.127m.)